Czy ma Pancoś przeciwko, jeśli zapalę papierosa?

Przekłady
Czy ma Pancoś przeciwko, jeśli zapalę papierosa? 
Przeglądarka ?