Czy ma Pancoś przeciwko temu?

Przekłady
Czy ma Pancoś przeciwko temu? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?