Czy ma Pancoś przeciwko temu?

Przekłady
Czy ma Pancoś przeciwko temu? 
Przeglądarka ?