Czy ma Panubezpieczenie?

Przekłady
Czy ma Panubezpieczenie? 
Przeglądarka ?