Czy ma Panubezpieczenie?

Przekłady
Czy ma Panubezpieczenie? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?