Czy mamy czas, aby zwiedzić miasto?

Przekłady
Czy mamy czas, aby zwiedzić miasto
Przeglądarka ?