Czy może Pannaprawić bezpiecznik?

Przekłady
Czy może Pannaprawić bezpiecznik? 
Przeglądarka ?