Czy może Panpolecić jakąś dobrą restaurację?

Przekłady
Czy może Panpolecić jakąś dobrą restaurację? 
Przeglądarka ?