Czy może Panpolecić jakąś dobrą restaurację?

Przekłady
Czy może Panpolecić jakąś dobrą restaurację? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?