Czy może Panpolecić jakiś hotel?

Przekłady
Czy może Panpolecić jakiś hotel
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?