Czy może mi Panpolecić dobre wino?

Przekłady
Czy może mi Panpolecić dobre wino
Przeglądarka ?