Czy możemy mieć miejsca obok siebie?

Przekłady
Czy możemy mieć miejsca obok siebie? 
Przeglądarka ?