Czy możemy pójść do ...?

Przekłady
Czy możemy pójść do ...? 
Przeglądarka ?