Czy możemy pójść do ...?

Przekłady
Czy możemy pójść do ...? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?