Czy możemy się tutaj rozbić na noc?

Przekłady
Czy możemy się tutaj rozbić na noc? 
Przeglądarka ?