Czy możemy się tutaj rozbić na noc?

Przekłady
Czy możemy się tutaj rozbić na noc? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?