Czy możemy wyjść na pokład?

Przekłady
Czy możemy wyjść na pokład
Przeglądarka ?