Czy możemy wziąć lekcje?

Przekłady
Czy możemy wziąć lekcje? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?