Czy możemy wziąć lekcje?

Przekłady
Czy możemy wziąć lekcje? 
Przeglądarka ?