Czy możemy zaparkować przy naszym namiocie?

Przekłady
Czy możemy zaparkować przy naszym namiocie? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?