Czy możemy zaparkować przy naszym namiocie?

Przekłady
Czy możemy zaparkować przy naszym namiocie? 
Przeglądarka ?