Czy mogę prosić o ściszenie telewizora?

Przekłady
Czy mogę prosić o ściszenie telewizora? 
Przeglądarka ?