Czy mogę prosić o ściszenie telewizora?

Przekłady
Czy mogę prosić o ściszenie telewizora? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?