Czy mogę prosić o Panapolisę ubezpieczeniową?

Przekłady
Czy mogę prosić o Panapolisę ubezpieczeniową? 
Przeglądarka ?