Czy mogę prosić o Panapolisę ubezpieczeniową?

Przekłady
Czy mogę prosić o Panapolisę ubezpieczeniową? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?