Czy mogę rozmawiać z właścicielem?

Przekłady
Czy mogę rozmawiać z właścicielem? 
Przeglądarka ?