Czy mogę się temu przyjrzeć w świetle?

Przekłady
Czy mogę się temu przyjrzeć w świetle? 
Przeglądarka ?