Czy mogę się temu przyjrzeć w świetle?

Przekłady
Czy mogę się temu przyjrzeć w świetle? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?