Czy mogę skorzystać z toalety?

Przekłady
Czy mogę skorzystać z toalety? 
Przeglądarka ?