Czy mogę to prosić bez ...?

Przekłady
Czy mogę to prosić bez ...? 
Przeglądarka ?