Czy mogę to prosić bez ...?

Przekłady
Czy mogę to prosić bez ...? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?