Czy mogę tu filmować?

Przekłady
Czy mogę tu filmować? 
Przeglądarka ?