Czy mogę zobaczyć pokój?

Przekłady
Czy mogę zobaczyć pokój
Przeglądarka ?