Czy muzeum jest czynne codziennie?

Przekłady
Czy muzeum jest czynne codziennie? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?