Czy muzeum jest czynne codziennie?

Przekłady
Czy muzeum jest czynne codziennie? 
Przeglądarka ?