Czy muzeum jest czynne w niedziele?

Przekłady
Czy muzeum jest czynne w niedziele? 
Przeglądarka ?