Czy muzeum jest czynne w niedziele?

Przekłady
Czy muzeum jest czynne w niedziele? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?