Czy na pokładzie jest toaleta?

Przekłady
Czy na pokładzie jest toaleta
Przeglądarka ?