Czy otrzymał Panmoją wiadomość e-mailową?

Przekłady
Czy otrzymał Panmoją wiadomość e-mailową? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?