Czy otrzymał Panmoją wiadomość e-mailową?

Przekłady
Czy otrzymał Panmoją wiadomość e-mailową? 
Przeglądarka ?