Czy pobieracie Państwo prowizję?

Przekłady
Czy pobieracie Państwo prowizję? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?