Czy rower jest wyposażony w światła?

Przekłady
Czy rower jest wyposażony w światła? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?