Czy są do mnie jakieś wiadomości?

Przekłady
Czy są do mnie jakieś wiadomości? 
Przeglądarka ?