Czy są do mnie jakieś wiadomości?

Przekłady
Czy są do mnie jakieś wiadomości? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?