Czy są tu dania koszerne?

Przekłady
Czy są tu dania koszerne? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?