Czy są tu organizowane zajęcia dla dzieci?

Przekłady
Czy są tu organizowane zajęcia dla dzieci? 
Przeglądarka ?