Czy są tu wózki inwalidzkie?

Przekłady
Czy są tu wózki inwalidzkie? 
Przeglądarka ?