Czy sklep jest czynny?

Przekłady
Czy sklep jest czynny? 
Przeglądarka ?