Czy sprawia to Panusatysfakcję?

Przekłady
Czy sprawia to Panusatysfakcję? 
Przeglądarka ?