Czy sprawia to Panusatysfakcję?

Przekłady
Czy sprawia to Panusatysfakcję? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?