Czy to jest zakaźne?

Przekłady
Czy to jest zakaźne? 
Przeglądarka ?