Czy to jest zakaźne?

Przekłady
Czy to jest zakaźne? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?