Czy tu należy skręcić na ...?

Przekłady
Czy tu należy skręcić na ...? 
Przeglądarka ?