Czy udziela Panlekcji?

Przekłady
Czy udziela Panlekcji? 
Przeglądarka ?