Czy w autobusie jest toaleta?

Przekłady
Czy w autobusie jest toaleta
Przeglądarka ?