Czy w hotelu jest pokój z telewizorem?

Przekłady
Czy w hotelu jest pokój z telewizorem? 
Przeglądarka ?