Czy w hotelu jest pokój z telewizorem?

Przekłady
Czy w hotelu jest pokój z telewizorem? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?