Czy w pobliżu jest jakiś parking samochodowy?

Przekłady
Czy w pobliżu jest jakiś parking samochodowy? 
Przeglądarka ?