Czy widział Pankonduktora?

Przekłady
Czy widział Pankonduktora? 
Przeglądarka ?