Czy widział Pankonduktora?

Przekłady
Czy widział Pankonduktora? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?