Czy występuje tu zagrożenie lawinowe?

Przekłady
Czy występuje tu zagrożenie lawinowe? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Przeglądarka ?