Czy występuje tu zagrożenie lawinowe?

Przekłady
Czy występuje tu zagrożenie lawinowe? 
Przeglądarka ?