Czy zje Pancoś?

Przekłady
Czy zje Pancoś? 
Przeglądarka ?