Czy znajdzie się miejsce na przyczepę?

Przekłady
Czy znajdzie się miejsce na przyczepę? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009