Czy znajdzie się miejsce na przyczepę?

Przekłady
Czy znajdzie się miejsce na przyczepę?