Gdzie Panpracuje?

Przekłady
Gdzie Panpracuje? 
Przeglądarka ?