Gdzie jest gazomierz?

Przekłady
Gdzie jest gazomierz? 
Przeglądarka ?