HIV-pozytywny

Przekłady

HIV-pozytywny

HIV pozitivní

HIV-pozytywny

HIV-positiv

HIV-pozytywny

HIV-positiv

HIV-pozytywny

HIV-positive

HIV-pozytywny

VIH positivo

HIV-pozytywny

HIV-positiivinen

HIV-pozytywny

séropositif

HIV-pozytywny

HIV pozitivan

HIV-pozytywny

sieropositivo

HIV-pozytywny

HIV陽性の

HIV-pozytywny

HIV 양성의

HIV-pozytywny

hiv-positief

HIV-pozytywny

HIV-positiv

HIV-pozytywny

HIV-positiv

HIV-pozytywny

มีเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์

HIV-pozytywny

HIV’li

HIV-pozytywny

HIV-dương tính

HIV-pozytywny

HIV阳性的