Ile kilometrów ma trasa wycieczki?

Przekłady
Ile kilometrów ma trasa wycieczki? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009