Jak się to pisze?

Przekłady
Jak się to pisze? 
Przeglądarka ?