Jak się to wymawia?

Przekłady
Jak się to wymawia? 
Przeglądarka ?